3. MAJ – nekad naš ponos, danas na koljenima

U 3.MAJ Brodogradilištu d.d. održan je 14. lipnja redoviti skup radnika koji je privukao pažnju Hrvatskih laburista – Stranke rada koja budno prati sve što se događa u riječkom brodogradilištu u želji da pomogne s obzirom na veliki broj radnika i probleme kojima su već dulje vrijeme izloženi.

Očekivano je skupu nazočio velik broj radnika, s obzirom na neizvjesnost koja vlada u škveru kao i zainteresiranost radnika za budućnost njihovih radnih mjesta. Ono što je zabrinute radnike najviše zanimalo bila je tema povrata trećemajske pozajmice Uljaniku. Ništa manje zanimanje izazvalo je pitanje velikih količina materijala koje su iz 3. MAJ-a otpremljene u Uljanik, a o povratu kojeg se ne govori.

Na skupu smo doznali da se povrat pozajmice Uljaniku planira prebaciti na novog vlasnika, umjesto da država uplati iznos pozajmice kroz restrukturiranje Uljanika, kako je to bilo i nagovješteno. Radnici su isto tako bili šokirani informacijom da je iznos pozajmice od preko 500 milijuna kuna, s kojim se licitiralo prije par mjeseci, zapravo znatno veći. Spominjanje DORH-a koji će se pozabaviti time nije umirilo radnike, niti umanjuje odgovornost nesposobne Plenkovićeve Vlade.
Loša i nezainteresirana uprava Uljanika, koja vedri i oblači 3. MAJ-em, nije se na ovom važnom skupu niti pojavila, a uprava 3. MAJ-a, koja zapravo i nije trećemajska nego Uljanikova, je mlako i neuvjerljivo pokušala uvjeriti radnike da čini sve kako bi osigurala sredstva za nabavku materijala za nastavak proizvodnje, ali i opstojnost brodogradilišta. Takvo što je teško povjerovati, s obzirom da uprava riječkog brodogradilišta radi u korist Uljanika, umjesto da radi u interesu 3. MAJ-a i njegovih radnika.

Ne manje važna i zabrinjavajuća činjenica je da je mnogo kvalitetnih majstora napustilo 3. MAJ. Za vjerovati je da će proteći više godina da se oni koji su u 3. MAJ tek došli, osposobe i postanu majstori, zbog čega će brodogradnja neminovno dodatno trpjeti.

Hrvatski laburisti – Stranka rada su već mnogo puta upozoravali na probleme u brodogradilištu 3. MAJ, pa čak i podnosili prijave inspektoratu rada, no nažalost, kada država i uprave oba brodogradilišta, koje su postavljene po raznim političko-interesnim linijama, ne vode računa o tvrtkama od državnog interesa, potencijalnim zamašnjacima proizvodnje i mogućeg značajnog utjecaja na ekonomiju ne samo regije već i cijele države, tu ostaje malo prostora za djelovanje.

I u konačnici, što se tiče informacija o budućnosti 3.MAJ-a, do sada nije napravljen niti jedan konkretan korak, a zainteresiranost Fincantierija za kupnju našeg brodogradilišta je za sada ipak samo deklarativna.

Laburisti traže hitan i aktivan angažman Vlade RH i Ministarstva gospodarstva te uprava brodogradilišta 3. MAJ i Uljanik, kako bi se osigurao nastavak rada brodogradilišta 3. MAJ i radna mjesta radnika:
1. osigurati povrat ukupnih sredstava koja Uljanik duguje 3.MAJ.u,
2. osigurati sredstva za nabavku materijala radi nastavka proizvodnje u zadanim rokovima
3. riješiti vlasničku strukturu 3. MAJ-a s posebnim fokusom na radna mjesta i prava radnika

Vedran Sabljak, član Gradskog vijeća Grada Rijeke

| Broj posjeta: 101 |

Želite li komentirati? Objava: "3. MAJ – nekad naš ponos, danas na koljenima"

Imate li komentar?