Nacionalno vijeće

Predsjednik Nacionalnog vijeća
Vedran Sabljak

Zamjenici predsjednika Nacionalnog vijeća
Stjepan Fotović
Jadranka Lukavečki

Članovi po podružnicama

Podružnica Brodsko-posavska
1. Zoran Popović (BČ)

Podružnica Grada Zagreba
2. Igor Matijevac (BČ)
3. Damir Pašović (BČ)
4. Vlasta Medar (KČ)
5. Dalibor Fak (T)

Podružnica Karlovačka
6. Ivan Brozović (BČ)
7. Snježana Kirinić (PP Po)

Podružnica Koprivničko-križevačka
8. Darko Tetec (BČ)
9. Siniša Kavgić (PP)

Podružnica Krapinsko-zagorska
10. Dragan Bosec (BČ)
11. Krešimir Vojaković (BČ)

Podružnica Međimurska
12. Tatjana Bašek (BČ)
13. Branka Bulat (BČ)
14. Ruža Novak (BČ)
15 Rajko Bulat (PP)

Podružnica Primorsko-goranska
16. Vedran Sabljak (BČ)
17. Gordana Vukoša (BČ)
18. David Bregovac (PP) (P)

Podružnica Sisačko-moslavačka
19. Jurica Klarić (BČ)
20. Igor Smolčić (BČ)
21. Ivica Rendulić (PP)
22. Ivan Mlinarić (BČP)

Podružnica Splitsko-dalmatinska
23. Mira Morović (PP BČ)

Podružnica Varaždinska
24. Drago Benko (BČ)
25. Jadranka Lukavečki (BČ)

Podružnica Zagrebačka
26. Stjepan Fotović (BČ)
27. Vlado Pandurić (BČ)
28. Damir Hrdas (PP)

Legenda
(BČ) birani član na Saboru Stranke
(P) Predsjednik Stranke
(Po) Potpredsjednik Stranke
(T) Tajnik Stranke
(PP) Predsjednik podružnice
(SZ) Saborski zastupnik
(BČP) Birani član Predsjedništva
(S) suspenzija