Načelnici i zamjenici gradonačelnika

Općina Fužine
David Bregovac, načelnik

Grad Sisak 
Ivica Rendulić, zamjenik gradonačelnice

Grad Donja Stubica
Luka Grabušić, zamjenik gradonačelnika