Načelnici i zamjenici gradonačelnika

Općina Križ
Marko Magdić, načelnik

 

Općina Fužine
David Bregovac, načelnik

 

Grad Sisak 
Ivica Rendulić, zamjenik gradonačelnice

 

Grad Donja Stubica
Luka Grabušić, zamjenik gradonačelnika