Kandidati

Gordana Vukoša, kandidatkinja za načelnicu općine Kostrena

Gordana Vukoša Urinj 16 51221 Kostrena OIB 18404570121 Kandidat za načelnicu Općine Kostrena Okvirni plan financiranja izborne promidžbe Sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe objavljujem broj žiro-računa putem kojega ću financirati kampanju. Broj računa je HR4424840082117670543 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. U kampanji za načelnicu planiram utrošiti…


Krešo Grgac, kandidat za načelnika općine Bistra

Krešo Grgac Podgorska 125, Poljanica Bistranska, 10298 Bistra OIB: 18673924736 Kandidat za načelnika Općine Bistra Sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe OBJAVLJUJEM broj žiro-računa putem kojega ću financirati kampanju. Broj računa je HR4423600003510681293 otvoren kod Zagrebačka banka d.d.. U kampanji za načelnika planiram potrošiti 5000 kuna. Prihodi:…


David Bregovac, kandidat za načelnika općine Fužine

David Bregovac (Seline 4, 51323 Lič, Općina Fužine, OIB: 42258921208) kandidat za načelnika Općine Fužine, sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe objavljuje broj žiro-računa putem kojega će financirati kampanju. Broj računa je HR5924020063500018538 i otvoren je kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.. U kampanji za načelnika planira utrošiti samo…


Marko Magdić, kandidat za načelnika općine Križ

Marko Magdić Zagrebačka 63., Križ OIB: 64374950675 u skladu s odredbama članka 13. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (24/11, 61/13, 27/13, 02/14 i 96/16) objavljujem okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravam utrošiti za izbornu promidžbu. Poseban račun za financiranje izborne promidžbe otvoren je kod…


Nikola Dujmović, kandidat za načelnika općine Omišalj

Kandidat za načelnika Općine Omišalj: NIKOLA DUJMOVIĆ, Brgučena 24A, 51513 Omišalj, OIB: 98917235919 Broj žiro računa iz kojeg će se financirati kampanja: IBAN HR 50 2402006 3500019282 otvoren kod banke: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Prihodi: Vlastita sredstva: 1300,00 kn (po potrebi koliko nedostaje) Vlastita sredstva od stranke koja me kandidirala: ..1500,00…