Kandidati

Gordana Vukoša, kandidatkinja za načelnicu općine Kostrena

Gordana Vukoša Urinj 16 51221 Kostrena OIB 18404570121 Kandidat za načelnicu Općine Kostrena Okvirni plan financiranja izborne promidžbe Sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe objavljujem broj žiro-računa putem kojega ću financirati kampanju. Broj računa je HR4424840082117670543 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. U kampanji za načelnicu planiram utrošiti sredstva od 1.500 kuna. Vlastita sredstva od stranke Hrvatskih laburista – stranke rada u iznosu od 1.500,00 kn će biti uplaćena na moj račun, a…


Krešo Grgac, kandidat za načelnika općine Bistra

Krešo Grgac Podgorska 125, Poljanica Bistranska, 10298 Bistra OIB: 18673924736 Kandidat za načelnika Općine Bistra Sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe OBJAVLJUJEM broj žiro-računa putem kojega ću financirati kampanju. Broj računa je HR4423600003510681293 otvoren kod Zagrebačka banka d.d.. U kampanji za načelnika planiram potrošiti 5000 kuna. Prihodi: Vlastita sredstva od stranke koja me je kandidirala: 1000,00 kn Vlastita sredstava uplaćena na račun 3500, 00 kn Donacije: 500 kn Ukupno: 5000,00 kuna Rashodi:…


David Bregovac, kandidat za načelnika općine Fužine

David Bregovac (Seline 4, 51323 Lič, Općina Fužine, OIB: 42258921208) kandidat za načelnika Općine Fužine, sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe objavljuje broj žiro-računa putem kojega će financirati kampanju. Broj računa je HR5924020063500018538 i otvoren je kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.. U kampanji za načelnika planira utrošiti samo 5.000 kuna. Novac je u uplaćen u iznosu od 2.000,00 kn od strane Hrvatskih laburista – Stranke rada i sav neutrošen novac vraća se stranci,…


Marko Magdić, kandidat za načelnika općine Križ

Marko Magdić Zagrebačka 63., Križ OIB: 64374950675 u skladu s odredbama članka 13. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (24/11, 61/13, 27/13, 02/14 i 96/16) objavljujem okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravam utrošiti za izbornu promidžbu. Poseban račun za financiranje izborne promidžbe otvoren je kod Zagrebačke banke IBAN HR7723600003512459582. Visina sredstava: 5000,00 kn vlastita sredstva stranke koja me kandidirala. Prihodi: Vlastita sredstva: 5000,00 kn Donacije: 0,00 kn Ukupno: 5000,00 Rashodi:…


Nikola Dujmović, kandidat za načelnika općine Omišalj

Kandidat za načelnika Općine Omišalj: NIKOLA DUJMOVIĆ, Brgučena 24A, 51513 Omišalj, OIB: 98917235919 Broj žiro računa iz kojeg će se financirati kampanja: IBAN HR 50 2402006 3500019282 otvoren kod banke: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Prihodi: Vlastita sredstva: 1300,00 kn (po potrebi koliko nedostaje) Vlastita sredstva od stranke koja me kandidirala: ..1500,00 kn Donacije: 0,00 kn Ukupno: 2800,00 kn Rashodi: Troškovi štampanja plakata 10 kom* (26,00 kn+PDV)32,50 kn: 325,00 kn Troškovi štampanja letka 1400 kom* (1,30 kn…