Pravilnik o internetskom identitetu

Temeljem članka 26. Statuta, Predsjedništvo Hrvatskih laburista – Stranke rada na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine usvojilo je

Pravilnik o internetskom identitetu Hrvatskih laburista – Stranke rada

Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom uređuje internetski identitet Hrvatskih laburista – Stranke rada (u daljnjem tesktu Stranka).
(2) U internetski identitet spada upotreba usluga koje su dio interneta, a koje se koriste za komunikaciju i promociju Stranke, a posebice:
a) usluge internetskih stranica (web stranice, blogovi i dr.)
b) usluga elektroničke pošte
c) komunikacijskih usluga (komunikacijske-mailing liste, razgovori-chat, forum, VoIP i dr.)
d) usluga društvenih mreža
(3) Internetski identitet Stranke utvrđuje se na nivou Središnjice, Podružnica i Ogranaka Stranke.

Članak 2.
(1) Poslove nabave, brige, stavljanja u promet i nadzora računalne opreme i računalnih programa potrebnih za provedbu internetskog identiteta Stranke obavlja Središnji ured Stranke.
(2) Brigu i poslove oko internetskog identiteta Stranke navedenih u ovom Pravilniku vodi Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.
(3) Internetske adrese, adrese elektroničke pošte (e-pošta) i ostali nazivi proizišli iz provedbe ovog Pravilnika u vlasništvu su Stranke i za njih je odgovoran predsjednik Stranke.
(4) Internetskim adresama, adresama elektroničke pošte (e-pošta) i ostalim nazivima proizišlim iz provedbe ovog Pravilnika upravlja Središnji ured Stranke. Podružnice i Ogranci korisnici su, ali ne i vlasnici Internetskih adresa, adresa elektroničke pošte (e-pošta) i ostalih naziva proizišlh iz provedbe ovog Pravilnika.
(5) Internetske adrese, adrese elektroničke pošte (e-pošta) i ostali nazivi u ovom Pravilniku predstavljaju službene adrese i nazive kojima se kreira internetski identitet Stranke.
(6) Za internetske adrese, adrese elektroničke pošte (e-pošta) i ostale nazive odgovara Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.
(7) Internetske adrese, adrese elektroničke pošte (e-pošta) i ostali nazivi koji nisu u skladu s ovim Pravilnikom ne smatraju se službenima i za njih ne postoji moralna, materijalna ili bilo koja druga odgovornost Stranke.
(8) Korištenje internetskih adresa, adresa elektroničke pošte (e-pošta) i ostalih naziva mimo ovog Pravilnika od strane ovlaštenih osoba, članova središnjih tijela Stranke, dužnosnika ili članova Stranke podliježe odgovornosti.

Članak 3.
(1) Poslove iz djelokruga internetskog identiteta koji se odnosi na Podružnice i Ogranke Stranke mogu obavljati i ovlaštene osobe iz Podružnica i Ogranaka, uz odgovornost prema Suradniku za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.
(2) Izvršni odbor Podružnice odnosno Ogranka dužan je posebnom odlukom imenovati ovlaštenu osobu ili osobe za brigu o internetskom identitetu Stranke na nivou Podružnice odnosno Ogranka.
(3) Opseg poslova koje mogu obavljati ovlaštene osobe na nivou Podružnica i Ogranaka raspoređuje i odobrava Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.

Članak 4.
Usluge internetskih stranica (web stranice, blogovi i dr.)
(1) Internetske stranice mogu otvoriti Središnjica i Podružnice Stranke. Ogranci svoje internetske stranice ne mogu otvoriti, već se aktivnosti i informacije iz djelokruga rada Ogranaka prenose na internetskim stranicama Središnjice i Podružnica.
(2) O uslugama internetskih stranica središnjice brine Središnji ured Stranke.
(3) Izvršni odbor Podružnice dužan je posebnom odlukom imenovati ovlaštenu osobu ili osobe za brigu o uslugama internetskih stranica.
(4) Internetska stranica Središnjice i Podružnice ima svoju internetske adresu, tj. domenu, koja može biti bilo koja komercijalna domena (primjerice .org, .com, .net, .hr i sl.).
(5) Kod kreiranja imena internetske adrese, tj. naziva domene Podružnice potrebno je poštivati pravila:
a) u nazivu adrese treba stajati riječ „laburisti”
b) u nazivu adrese treba biti puni ili skraćeni naziv županije iz koje je Podružnica Stranke.
(6) Vrstu internetske stranice Središnjice (klasična internetska stranica, blog i sl.), njezin izgled, formu i sadržaj dogovara Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.
(7) Vrstu internetske stranice Podružnice (klasična internetska stranica, blog i sl.), njezin izgled, formu i sadržaj dogovara Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke u suradnji s ovlaštenim osobama iz Podružnice.
(8) Infrastrukturu potrebnu za otvaranje i rad internetskih stranica, zakup domene i domenskog poslužitelja na nivou središnjice i Podružnica osigurava Središnji ured Stranke.

Članak 5.
Usluga elektroničke pošte (e-pošta)
(1) Službene adrese e-pošte dodjeljuju se tijelima Stranke, tj. osobama koje predstavljaju to tijelo: Predsjednik Stranke; članovi Predsjedništva Stranke; Tajnik Stranke; Predsjednik Nacionalnog vijeća, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.
(2) Adresa e-pošte dodjeljuje se Podružnicama i Ograncima Stranke, a njima odgovorno upravlja predsjednik ili tajnik Podružnice, odnosno Ogranka Stranke.
(3) Adrese e-pošte dodjeljuju se profesionalno zaposlenima pri Središnjem uredu Stranke, a po potrebi i predsjednicima stručnih Odbora Stranke.
(4) Članovima stranke ne dodjeljuju se službene adrese e-pošte.
(5) Službene adrese otvara i dodjeljuje ih, te brine za nesmetan rad Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.
(6) Adrese e-pošte otvaraju se po ključu naziva tijela Stranke, ili iznimno po imenu odgovorne osobe.

Članak 6.
Komunikacijske usluge (komunikacijske-mailing liste, razgovori-chat, forum, VoIP i dr.)
(1) Za potrebe informiranja članova i članica Stranke, ali i simpatizera može se izraditi elektronski komunikacijski sustav. Sustav za elektronsko informiranje vodi i održava Središnji ured Stranke.
(2) Komunikacijske forme u obliku internetskih foruma, razgovora (chat) i dr. iznimno se mogu otvoriti samo uz suglasnost: na središnjim stranicama uz suglasnost predsjednika Stranke i Suradnika za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, a za stranice Podružnica uz suglasnost predsjednika Podružnice i Suradnika za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.
(3) Za potrebe što efikasnije komunikacije, na nivou Stranke mogu se uspostaviti i drugi komunikacijski kanali korištenjem VoIP (glasovni i video prijenos preko Internet protokola) tehnologije, uz suglasnost predsjednika Stranke.

Članak 7.
Usluge društvenih mreža
(1) Promocija programa i aktivnosti Stranke može se vršiti i putem društvenih mreža.
(2) Vrstu društvenih mreža koje se koriste za promociju programa i aktivnosti Stranke, način njihovog korištenja, odnosno tehničku uspostavu i nadzor obavlja Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.
(3) Usluge društvenih mreža mogu koristiti središnjica uz suglasnost predsjednika Stranke, odnosno Podružnice i Ogranci Stranke uz suglasnost Izvršnog odbora Podružnice ili Ogranka.
(4) Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke za poslove administriranja na društvenim mrežama može imenovati i podadministratore iz redova članova Stranke.
(5) Podadministratori društvenih mreža odgovorni su Suradniku za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.
(6) Promocija programa i aktivnosti Stranke putem društvenih mreža podrazumijeva prihvaćanje pravila društvenih servisa koji se koriste, kao i prihvaćanje temeljnih dokumenata Stranke. U slučaju kršenja pravila društvenih servisa ili temeljnih dokumenata Stranke, Središnji ured poduzima mjere zatvaranja, odnosno zatvara stranice, profile i grupe na istima, a sadržaj koji krši pravila se briše.
(7) Na društvenim mrežama koje se koriste za administratora se postavlja i Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.
(8) Otvaranje i korištenje usluga na društvenim mrežama mimo ovog Pravilnika podliježe odgovornosti, a za slučajeve povrede prava Stranke Predsjedištvo Stranke može poduzeti i ostale zaštitne radnje pri nadležnim ustanovama.

Članak 8.
(1) Središnji ured izrađuje godišnji financijski plan za potrebu provedbe ovog Pravilnika.
(2) Troškove nastale nepoštivanjem pravila na uslugama koje se koriste snose Središnjica ukoliko su nastali za usluge koje koristi Središnjica, odnosno Podružnice i Ogranci ukoliko su nastali na uslugama koje koriste Podružnice i Ogranci.

Članak 9.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se se na internetskim Stranicama stranke.
(2) Početkom primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o elektronskom identitetu Hrvatskih laburista – Stranke rada od 15. rujna 2010. godine.

Dragutin Lesar, predsjednik