1. Sabor

  1. Sabor Stranke održan je u nedjelju, 1. svibnja 2011. godine, u “Histrionskom” domu u Zagrebu. Za predsjednika stranke izabran je Dragutin Lesar, a za potpredsjednike Rajko Bulat, Božidar Kolarić, Zvonimir Međeral i Branko Vukšić.

Hrvatski laburisti – 1. Sabor – Otvaranje i izvještaj predsjednika

Hrvatski laburisti – 1. Sabor – Predstavljanje kandidata za dužnosnike

Hrvatski laburisti – 1. Sabor – Programski dokumenti

Hrvatski laburisti – 1. Sabor – 10 projekata (Dragutin Lesar)