Programski dokumenti

Ovi programski dokumenti, odnosno razrada temeljnog programa Stranke po segmentima, rezultat su rada Stručnih odbora, osnovanih odlukom Predsjedništva 8. prosinca 2010. godine. Krenuli smo u razradu programa Stranke prihvaćenog na Osnivačkom saboru želeći dobiti stavove i doprinos naših članova, ali i dobronamjernih simpatizera i izraditi program prihvatljiv i razumljiv i našim članovima i građanima za koje se radi. Za razliku od svih drugih stranaka, nismo u tajnosti okupili vijeće mudraca i podobnika koji bi predstavili svoju mudrost običnom puku. Izrada programa bila je otvorena svima i svi su u njoj mogli sudjelovati. Mnogi su tu priliku iskoristili i ovo je rezultat svih pojedinačnih doprinosa.

Takav način izrade programa ima i svojih nedostataka. Pokrivena su samo ona područja za koja su članovi ovog trenutka pokazali interesa. Pojedina područja bila su predimenzionirana pa smo ih u završnoj redakciji kratili i ponešto pojednostavili. Tekstovi nisu bili ujednačeni i valjalo ih je uskladiti, neki su se dijelovi ponavljali i tome slično. Posla je bilo više nego što smo očekivali, potrajao je preko tri mjeseca, ali uvjereni smo da se isplatilo.
Stručni odbori Stranke dobili su zadaću da završe nacrt programskih dokumenata do 5. veljače 2011. godine.

Nakon toga obavljena je završna redaktura, dokumenti su unificirani radi lakšeg praćenja i završni oblik nacrta upućen je Predsjedništvu stranke, gdje je usvojen i poslan u javnu raspravu. Javna rasprava je trajala do 12. travnja 2011. godine, nadopunjeni tekst vratio se voditeljima i upućen je, nakon završne redakture Nacionalnom vijeću Stranke. Na sjednici 21. travnja 2011. godine Nacionalno vijeće prihvatilo je prijedlog programskih dokumenata i on je upućen Saboru stranke i usvojen 1. svibnja 2011. godine.

Hrvatski laburisti – Stranka rada ne pišu program radi sebe niti za sebe. To je program kojeg nudimo građanima i kojeg ćemo ostvarivati s građanima. Pišemo ga za građane, pa je i u postupku donošenja bio otvoren svim građanima, ne samo članovima stranke. Pozvali smo sve koji su zainteresirani, bez obzira da li su članovi naše Stranke, simpatizeri ili samo građani koji žele bolju Hrvatsku, da se priključe svojim primjedbama u izradi ovog programskog dokumenta. Odaziv je bio zadivljujući i zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos, bez obzira da li je su njihovi prijedlozi ušli kao integralni tekst u ovaj dokument ili su nam dali temu za razmišljanje i korigiranje naših stavova.

Ovo nije politički pamflet stranačke vrhuške, ovo je dokument u kojem možete sudjelovati i kojem možete pridonijeti. Što je najvažnije, ovaj dokument nije završen niti zapečaćen. Mijenjat će se i nadopunjavati i nakon Sabora Stranke i bit će sasvim sigurno bolji nego što je danas. Koliko, ovisi o svima nama. Iz njega će vrlo skoro proizići brojni projekti, kojima će naša stranka pokušati konkretnim mjerama utjecati na poboljšanje ove zemlje i njeno pretvaranje u zemlju ugodnog življenja, kako smo si to uvijek sanjali i obećavali. Za sada, pohvala svima koji su u izradi programa sudjelovali i zahvala onima koji su svojim sugestijama pripomogli.

PODRUČJA KOJA OBUHVAĆA PROGRAM:

 • Obrazovanje i znanost
 • Socijalna politika, ljudska prava i branitelji
 • Tržište rada
 • Pravosuđe i zakonodavstvo
 • Zaštita okoliša
 • Poljoprivreda
 • Energetika
 • Gospodarstvo
 • Porezni sustav
 • Zdravstvo
 • E-Hrvatska
 • Upravljanje javnim poduzećima
 • Prometna politika

Programski dokumenti