Krešo Grgac, kandidat za načelnika općine Bistra

Krešo Grgac
Podgorska 125, Poljanica Bistranska, 10298 Bistra
OIB: 18673924736
Kandidat za načelnika Općine Bistra

Sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe OBJAVLJUJEM broj žiro-računa putem kojega ću financirati kampanju.

Broj računa je HR4423600003510681293 otvoren kod Zagrebačka banka d.d..

U kampanji za načelnika planiram potrošiti 5000 kuna.

Prihodi:

Vlastita sredstva od stranke koja me je kandidirala: 1000,00 kn
Vlastita sredstava uplaćena na račun 3500, 00 kn
Donacije: 500 kn

Ukupno: 5000,00 kuna

Rashodi:

Troškovi tiskanja letaka: 1500,00 kuna
Distribucija letaka: 350 kn
Ostali troškovi po potrebi.

Ukupno: 1850,00 kuna

Krešo Grgac v.r.

| Broj posjeta: 586 |

Želite li komentirati? Objava: "Krešo Grgac, kandidat za načelnika općine Bistra"

Imate li komentar?