David Bregovac, kandidat za načelnika općine Fužine

David Bregovac (Seline 4, 51323 Lič, Općina Fužine, OIB: 42258921208) kandidat za načelnika Općine Fužine, sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe objavljuje broj žiro-računa putem kojega će financirati kampanju. Broj računa je HR5924020063500018538 i otvoren je kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.. U kampanji za načelnika planira utrošiti samo 5.000 kuna. Novac je u uplaćen u iznosu od 2.000,00 kn od strane Hrvatskih laburista – Stranke rada i sav neutrošen novac vraća se stranci, a 500,00 kn uplatio je od vlastitih sredstava.

Prihodi
Sredstva od stranke koja me je kandidirala: 2000,00 kn
Vlastita sredstava uplaćena na račun 500, 00 kn
Ukupno: 2500,00 kuna

Rashodi
Troškovi tiskanja letaka 10 kom i plakata 500 kom.: 1500,00 kuna
Ostali troškovi po potrebi.
Ukupno: 1500,00 kuna

| Broj posjeta: 536 |

Želite li komentirati? Objava: "David Bregovac, kandidat za načelnika općine Fužine"

Imate li komentar?