Nikola Dujmović, kandidat za načelnika općine Omišalj

Kandidat za načelnika Općine Omišalj: NIKOLA DUJMOVIĆ, Brgučena 24A, 51513 Omišalj, OIB: 98917235919

Broj žiro računa iz kojeg će se financirati kampanja: IBAN HR 50 2402006 3500019282 otvoren kod banke: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.

Prihodi:
Vlastita sredstva: 1300,00 kn (po potrebi koliko nedostaje)
Vlastita sredstva od stranke koja me kandidirala: ..1500,00 kn
Donacije: 0,00 kn
Ukupno: 2800,00 kn

Rashodi:
Troškovi štampanja plakata 10 kom* (26,00 kn+PDV)32,50 kn: 325,00 kn
Troškovi štampanja letka 1400 kom* (1,30 kn +PDV): 2275,00 kn
Troškovi dostave letka za HP: 190,80 kn
Ostali troškovi po potrebi.
Ukupno: 2790,80 kn

| Broj posjeta: 508 |

Želite li komentirati? Objava: "Nikola Dujmović, kandidat za načelnika općine Omišalj"

Imate li komentar?