Gordana Vukoša, kandidatkinja za načelnicu općine Kostrena

Gordana Vukoša
Urinj 16
51221 Kostrena
OIB 18404570121
Kandidat za načelnicu Općine Kostrena

Okvirni plan financiranja izborne promidžbe
Sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe objavljujem broj žiro-računa putem kojega ću financirati kampanju.

Broj računa je HR4424840082117670543 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.

U kampanji za načelnicu planiram utrošiti sredstva od 1.500 kuna.
Vlastita sredstva od stranke Hrvatskih laburista – stranke rada u iznosu od 1.500,00 kn će biti uplaćena na moj račun, a sav neutrošen novac vraća se stranci.
Planirani rashodi su troškovi oglašavanja: 100,00 kuna; troškovi štampanja letaka: 400,00 kuna, te ostali troškovi po potrebi. Ukupno: 1.500,00 kuna.

Gordana Vukoša

Kostrena, 8. svibnja 2017.

| Broj posjeta: 241 |

Želite li komentirati? Objava: "Gordana Vukoša, kandidatkinja za načelnicu općine Kostrena"

Imate li komentar?