Koalicija za Slavonski Brod

Slavonski Brod, 3. travnja 2017. — Potpisivanje koalicijskog sporazuma u Slavonskom Brodu i predstavljanje kandidata za Slavonski Brod. Koalicijski sporazum su potpisali u ime Laburista Vlatko Greiner, predsjednik podružnice Brodsko – posavske županije, u ime SDP-a Roberto Lujić, u ime HSS-a Đuro Miškić, u ime HSLS-a Šerif Isapović, u ime HSU-a Ivan Perić i u ime Saveza za Slavoniju Mato Klarić. Predstavljanju kandidata i potpisivanja sporazuma prisustvovali su i predsjednici stranaka; David Bregovac predsjednik Hrvatskih laburista – Stranke rada, Davor Bernardić predsjednik SDP-a i Krešimir Beljak predsjednik HSS-a.

Glavni cilj potpisivanja koalicijskog sporazuma je jačanje pozicije Slavonskog Broda u regiji te jačanje istočne regije općenito.

David Bregovac podržava široku koaliciju koja će zasigurno postići dobar uspjeh. Naglašava da je potrebno i dalje brinuti o radnicima, mladima, djeci, potrebno je zaustaviti iseljavanje mladih iz Slavonije i omogućiti im dostojanstven i pristojan život. Naglasio je da je potrebno staviti naglasak na obrazovanje i cjeloživotno učenje kako bi mladi imali razloga za ostanak i opstanak. Na predstavljanju su bili nazočni i potpredsjednica Snježana Kirinić i potpredsjednik Bruno Zorić. (MI)

| Broj posjeta: 211 |

Želite li komentirati? Objava: "Koalicija za Slavonski Brod"

Imate li komentar?