Laburisti PGŽ-a predali samostalnu listu, Jelena Krpan nositeljica

Laburisti Primorsko-goranske županije predali su u Rijeci listu kandidata za Županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije. Na samostalnoj listi od 45-ero kandidata po “zip” modelu nalaze se 23 žene, te se može reći kako su, uz onu za Grad Varaždin i na ovoj listi muškarci podzastupljeni spol. Listu je u ime Laburista PGŽ-a predao David Bregovac.

Nositeljica samostalne liste Laburista jedna je od najaktivnijih dosadašnjih vijećnica, profesorica Jelena Krpan koja ističe — “Unatoč tome što smo bili oporba, zahvaljujući marljivom radu naših vijećnika, brojnim amandmanima, javnim apelima, inicijativama i vijećničkim pitanjima u mandatu 2013-2017 ostvarili smo nemoguće — uspješno smo se izborili za podizanje kvalitete i sigurnosti života u Primorsko –goranskoj županiji. Aktivno smo se zalagali za društvenu pravednost, aktivno smo se borili i za ostvarivanje većih prava osoba s invaliditetom, a posebno smo pritom bili usmjereni na djecu s teškoćama u razvoju, rješavali smo probleme od općeg interesa, brinuli o sigurnosti i zdravlju građana,  te smo amandmanima osigurali dostupnost kulturnih i sportskih sadržaja”.

Nadalje, Laburisti PGŽ-a ističu kako će kvalitetnom i transparentnom suradnjom s udrugama civilnog društva uz kontrolu financiranja njihovog rada, ulaganjem u edukaciju ljudi koji će povećati postotak povlačenja sredstava iz EU fondova te boljim iskorištavanjem postojećih potencijala i prirodnih resursa kroz održivi razvoj Županiji osigurati više sredstava za školski sustav te velike razvojne projekte!

Nositeljica liste Laburista za PGŽ, Jelena Krpan, prof.

“U mandatu 2017-2021 naš rad temeljit će se na 3 glavna cilja — gospodarskom razvoju gdje ćemo iskorištavanjem postojećih prirodnih resursa i potencijala zaustaviti depopulaciju i potaknuti razvoj nerazvijenih dijelova županije s naglaskom na Gorski kotar i otoke, socijalnoj politici i mladima gdje nam je cilj kroz kvalitetnu socijalnu politiku omogućiti dostojan obiteljski život, te ekologiji gdje ćemo građanima osigurati život u zdravom i sigurnom okruženju” – istakla je Krpan, pozvavši građane PGŽ-a da se u što većem broju odazovu na lokalne izbore u nedjelju 21. svibnja.

| Broj posjeta: 268 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti PGŽ-a predali samostalnu listu, Jelena Krpan nositeljica"

Imate li komentar?