Vlado Pandurić: Osigurat ćemo potpore i poticaje za Kloštar Ivanić

Laburisti su u Općini Kloštar Ivanić sklopili koaliciju s Nezavisnom listom boljih Mislava Lukše, koji je ujedno i kandidat za načelnika, dok se za njegovog zamjenika natječe prekaljeni Laburist Vlado Pandurić.

— Iz programa izdvajamo kapitalne projekte poput kloštranske obilaznice, stambene zone, poduzetničke zone “Kloštar, SRC i sportsku dvoranu, novi dječji vrtić, spojnu cestu Čemernica-Obreška-Poljanski lug i poduzetničku zonu “Čemernica”, spojnu cestu Sobočani-Grabersko brdo i turističku zonu “Sobočani”, spojnu cestu Kloštar Ivanić – Tarno i industrijsku zonu “Lipovec”, komentirao je Pandurić.

Lukša i Pandurić nalaze se na 3. mjestu na listiću za načelnika, dok je lista za vijeće na rednom broju 5.

| Broj posjeta: 258 |

Želite li komentirati? Objava: "Vlado Pandurić: Osigurat ćemo potpore i poticaje za Kloštar Ivanić"

Imate li komentar?