Nikola Dujmović

Kandidat za načelnika Omišlja Dujmović: Glas za nas je i glas za uređenje place u Njivicama

OMIŠALJ – Kandidat za općinskog načelnika Omišlja iz redova Laburista – Nikola Dujmović, u društvu zamjenika Josipa Slunjskog predstvljajući svoj odnosno program Laburista istaknuo je da će se, kao i do sad, nastaviti zalagati za “opće vrijednosti”, očuvanje i racionalno korištenje prostora te da neće dozvoliti korištenje javnog novca za dobrobit pojedinaca. – U godinama pred nama neophodno je biti dovoljno glasnima da bismo riješili problem Dina petrokemije ali i da bismo od potencijalne gradnje…


Nikola Dujmović, kandidat za načelnika općine Omišalj

Kandidat za načelnika Općine Omišalj: NIKOLA DUJMOVIĆ, Brgučena 24A, 51513 Omišalj, OIB: 98917235919 Broj žiro računa iz kojeg će se financirati kampanja: IBAN HR 50 2402006 3500019282 otvoren kod banke: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Prihodi: Vlastita sredstva: 1300,00 kn (po potrebi koliko nedostaje) Vlastita sredstva od stranke koja me kandidirala: ..1500,00 kn Donacije: 0,00 kn Ukupno: 2800,00 kn Rashodi: Troškovi štampanja plakata 10 kom* (26,00 kn+PDV)32,50 kn: 325,00 kn Troškovi štampanja letka 1400 kom* (1,30 kn…


Laburisti u Omišlju predstavili kandidata za načelnika Nikolu Dujmovića

Laburisti su u Omišlju i Njivicama predstavili svoje kandidate na samostalnoj listi za Županijsku skupštinu PGŽ-a ujedno predstavljajući kandidacijsku listu za članove Općinskog vijeća Općine Omišalj. U Omišlju Laburisti imaju kandidata za načelnika Općine Omišalj, Nikolu Dujmovića, mag.ing.agr. Nositeljica liste, Jelena Krpan, prof. osvrnula se na neke od točaka županijskog programa, konkretno govorila je o Ekologiji, naglašavajući da je cilj Laburista da građanima osiguraju život u zdravom i sigurnom okruženju, s obzirom da su građani Omišlja…