Krešo Grgac

Krešo Grgac, kandidat za načelnika općine Bistra

Krešo Grgac Podgorska 125, Poljanica Bistranska, 10298 Bistra OIB: 18673924736 Kandidat za načelnika Općine Bistra Sukladno Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe OBJAVLJUJEM broj žiro-računa putem kojega ću financirati kampanju. Broj računa je HR4423600003510681293 otvoren kod Zagrebačka banka d.d.. U kampanji za načelnika planiram potrošiti 5000 kuna. Prihodi: Vlastita sredstva od stranke koja me je kandidirala: 1000,00 kn Vlastita sredstava uplaćena na račun 3500, 00 kn Donacije: 500 kn Ukupno: 5000,00 kuna Rashodi:…