Boris Ravić, kandidat za gradonačelnika grada Novi Marof

Kandidat za gradonačelnika grada Novi Marof Boris Ravić (Matije Gupca 36, 42 220 Novi Marof, OIB: 30509413840) u skladu s odredbama članka 13. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (24/11, 61/13, 27/13, 02/14 i 96/16) javno objavljuje okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravam utrošiti za izbornu promidžbu.

Visina sredstava: 1.000,00 (jedna tisuća) kuna.
Izvor sredstava: ušteđevina.

Kandidati Hrvatskih laburista-Stranke rada za zamjenike gradonačelnika Grada Novog Marofa VLADIMIR FERENČINA iz Novog Marofa, Zagorska 64 (OIB: 87392567768) i ZORAN ANDRAŠEK iz Novog Marofa, Ulica Kralja Tomislava 10 (OIB: 14701943462) ne namjeravaju za izbornu promidžbu trošiti vlastita sredstva.

| Broj posjeta: 336 |

Želite li komentirati? Objava: "Boris Ravić, kandidat za gradonačelnika grada Novi Marof"

Imate li komentar?