25. studeni, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Današnji dan je prilika da ustanemo protiv nasilja nad ženama, da se počnemo boriti za temeljna ljudska prava, da shvatimo da nasilje ne treba biti dio nečije sudbine te da ono nije problem pojedinca, nego cijelog društva. Nad ženama se svakodnevno provodi fizičko, seksualno, ekonomsko i socijalno nasilje, čime ih se svrstava u građanke drugog reda i izolira od društva.

Iako je Hrvatska još u siječnju 2013. godine potpisala Konvenciju Vijeća Europe o borbi protiv nasilja nad ženama koja bi svim žrtvama nasilja trebala pružiti odgovarajuću sigurnost i postrožiti kazne, istu nije nikada ratificirala, pod izgovorom da njeno provođenje zahtijeva veliku količinu novca. Konvencija Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama (Istanbulska konvencija), donesena je još 11. svibnja 2011. godine, no unatoč zastrašujućem porastu broja žena koje trpe neki oblik nasilja, hrvatske vlasti je ni šest godina kasnije nisu ratificirale.

HRVATSKI LABURISTI–STRANKA RADA traže od Vlade RH i Sabora hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije, kako bi se osigurao zakonski okvir kojim će se nasilje oštro sankcionirati., a Hrvatska svrstrati među napredne i civilizirane države Europe. Suprotno važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj, gdje se nasilje kažnjava samo prekršajno, donošenjem novih propisa nasilje bi se oštro kažnjavalo, a žrtvama nasilja bi se osigurala besplatna pravna pomoć. Ratifikacijom ovog važnog dokumenta stvorili bi se i preduvjeti za osnivanje odgovarajućeg broja skloništa za žrtve nasilja kao i provedbu drugih mjera kojima bi se provodila borba protiv nasilja nad ženama.

Mi želimo napredno, zdravo i tolerantno društvo. Želimo društvo bez nasilja, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su spol, rod, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnim manjinama, imovinsko stanje, rođenje, seksualna orijentacija, rodni identitet i dob. Zato ZAHTIJEVAMO ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u cilju da se ženama i djevojčicama u Hrvatskoj osigura konkretna, dostupna i efikasna zaštita od nasilja.

| Broj posjeta: 110 |

Želite li komentirati? Objava: "25. studeni, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama"

Imate li komentar?