Stručno


MMF – četiri koraka do prokletstva

Kako su krize, promašaji i patnja konačno odveli predsjednikovog savjetnika na drugu stranu barikade Autor: Greg Palast (naslov izvornika: IMF’s four steps to damnation), objavljeno u The Observer, 29. travnja 2001., prijevod Igor Bušić, Osijek Bila je to scena kao iz LeCarreovih romana; odjednom se pojavljuje briljantni agent i tijekom…


Žene u politici – politika treba žene

Ustav Republike Hrvatske definira ravnopravnost spolova kao temeljnu društvenu vrednotu te čini temelj za tumačenje Ustava. Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2008. godine koji je u Hrvatskom saboru donesen konsenzusom definira obvezu provođenja rodno osviještene politike (članak 3.) te obvezu o uravnoteženim izbornim listama na svim razinama izbornog procesa (članak…


BDP po glavi stanovnika izraženo kao standardna kupovna moć

BDP po stanovniku varirao je u odnosu jedan prema šest u zemljama članicama EU tijekom 2011. Bruto društveni proizvod (BDP – GDP) u Luxemburgu u 2011, izraženo u standardnoj kupovn0j moći (PPS) bio je preko dva i pola puta veći od prosjeka EU27. Nizozemska, Irska, Austrija, Švedska, Danska i Njemačka…