BDP po glavi stanovnika izraženo kao standardna kupovna moć

BDP po stanovniku varirao je u odnosu jedan prema šest u zemljama članicama EU tijekom 2011.

Bruto društveni proizvod (BDP – GDP) u Luxemburgu u 2011, izraženo u standardnoj kupovn0j moći (PPS) bio je preko dva i pola puta veći od prosjeka EU27. Nizozemska, Irska, Austrija, Švedska, Danska i Njemačka bile su između 20% i 30% iznad EU27 prosjeka, dok su Belgija i Finska bile između 10% i 20% iznad prosjeka. Velika Britanija i Francuska zabilježile su BDP gotovo 10% iznad EU27 prosjeka, a Italija i Španjolska bile su uglavnom oko prosjeka.

Cipar je bio oko 5% ispod EU27 prosjeka, a Malta, Slovenija i Češka Republika između 15% i 20% ispod prosjeka. Grčka, Portugal i Slovačka bile su između 20% i 30% ispod prosjeka, a Estonija. Litva, Mađarska i Poljska oko jedne trećine ispod prosjeka. Latvija je bila oko 40% ispod prosjeka, a Rumunjska i Bugarska između 50% i 55% ispod prosjeka.

Ove podatke za 2011., 2010. i 2009. objavilo je Eurostat, Statistički ured Europske unije, a temelje se na revidiranim odnosima kupovne moći, te najnovijim podacima o BDP-u i stanovništvu. Podaci pokrivaju 27 zemlja članica EU, tri zemlje članice EFTA, jednu zemlju koja je u postupku pridruživanja (Hrvatska), četiri zemlje kandidate i dvije zemlje koje su potencijalni kandidati za pridruživanje EU.

Stvarna osobna potrošnja po glavi stanovnika u zemljama članicama kretala se od 45% do 140% prosjeka EU27 u 2011. godini

Podatak o BDP po glavi stanovnika uglavnom odražava razinu ekonomske aktivnosti, no Stvarna osobna potrošnja (AIC) po glavi stanovnika je pokazatelj koji je bolje prilagođen opisu materijalnog blagostanja i razine životnog standarda domaćinstava. Općenito govoreći AIC po glavi stanovnika je mnogo ujednačeniji nego BDP, no ipak se mogu vidjeti značajne razlike među zemljama članicama EU. U 2011. AIC po glavi stanovnika, izražen u jedinicama standardne kupovne moći kretao se između 40% iznad EU27 prosjeka u Luxemburgu i 55% ispod tog prosjeka u Bugarskoj. Podaci po godinama i zemljama vide se u sljedećoj tablici:

BDP (GDP) i AIC po glavi, izraženo u PPS, EU27 = 100


(za veći prikaz kliknite na tablicu)

* Podaci o broju stanovnika 2011. su oni dobiveni službenim popisom te godine, pa se stoga indeksi po glavi stanovnika ne mogu u potpunosti uspoređivati s drugim godinama.

** Brojke za sve godine temelje se na Eurostat procjenama BDP-a.

1. Visoki BDP Luxemburga djelomice treba zahvaliti visokom udjelu radnika koji svakodnevno prelaze granicu u ukupnom broju uposlenika. Ti radnici doprinose visokom BDP-u a istovremeno se ne računaju kao stalno stanovništvo zemlje (po kojem se izračunava BDP po glavi stanovnika). Tako se dolazi do podatka da je BDP po glavi stanovnika u Luxemburgu oko 196% prosjeka EU.

2. Standardna jedinica kupovne moći (PPS) je umjetna jedinica koja uzima u obzir razliku maloprodajnih cijena među zamljema, pa se jednom PPS može kupiti ista količina roba i usluga u svim zemljama. Ova jedinica omogućava smislenu usporedbu ekonomskih pokazatelja u različitim zemljama. Zbirni podaci izraženi u PPS-ovima dobivaju se dijeljenjem zbirnih podataka o stvarnim cijenama i nacionalnoj valuti odgovarajućim Paritetom kupovne moći (PPP). Kako su podaci povezani s cijenama i nacionalnim valutama razmjeno neodređeni i neprecizni, a metoda koja se koristi za prikupljanje PPP-ova je nesigurna, to proizlazi da se teško može procijeniti razlika između zemalja koje imaju slične indekse.

3. Eurostat, Statistics in Focus, 47/2012, “Značajne unutareuropske razlike u BDP po glavi stanovnika”. Ova se publikacija može u PDF formatu dobiti bez naplate na stranicana Eurostata.

4. Pokazatelji koji izravno govore o situaciji u kućanstvima bolje nego BDP odražavaju standard stanovništva. Razina potrošnje po glavi stanovnika jedan je od takvih pokazatelja. Na nacionalnoj razini Potrošnja po domaćinstvu (HFCE) označava potrošnju roba i usluga koje domaćinstva kupuju i plaćaju. Stvarna osobna potrošnja (AIC), s druge strane, sastoji se od roba i usluga koje su pojedinci konzumirali, bez obzira da li se radi o robama i uslugama koje su platila domaćinstva ili ne, odnosno uključuju i one robe i usluge koje je platila država ili koje su platile nevladine udruge i organizacije. Kad se potrošnja uspoređuje na međunarodnoj razini, bolje je koristiti AIC jer na njega ne utječe činjenica da se organizacija nekih važnih usluga, poput zdravstva ili obrazovanja, značajno razlikuje od zemlje do zemlje. Na primjer, ako zubarske usluge u jednoj zemlji plaća država, a domaćinstvo (obitelj) u drugoj, usporedba koja bi se temeljila na HFCE ne bi značila mnogo, dok usporedba temeljena na AIC daje točnu sliku.

6. Eurozona (EA17) uključuje Belgiju, Njemačku, Estoniju, Irsku, Grčku, Španjolsku, Francusku, Italiju, Cipar, Luxemburg, Maltu, Nizozemsku, Austriju, Portugal, Sloveniju, Slovačku i Finsku.

Izvor:

Eurostat Press Office
Tim ALLEN
Tel: +352-4301-33 444
eurostat-pressoffice@ec.europa.eu
Eurostat news releases on the Internet:
http://ec.europa.eu/eurostat
For further information on the data:
Marjanca GASIC
Tel: +352-4301-37 006
marjanca.gasic@ec.europa.eu
Luis BIEDMA
Tel: +352-4301-34 728
luis.biedma@ec.europa.eu

Preveo: Nikola Vuljanić

| Broj posjeta: 2.466 |

Želite li komentirati? Objava: "BDP po glavi stanovnika izraženo kao standardna kupovna moć"

Imate li komentar?