Izvještaji

Privremeno izvješće o primljenim donacijama u 2011 godini

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11. od 23.02.2011.) i Pravilnika o načinu vođenja evidencije i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (NN 50 /11. OD 03.05.2011.) Hrvatski laburisti – Stranka rada objavljuje >> Prvo privremeno izvješće o primljenim donacijama u prva 4 mjeseca…


Financijski izvještaj i popis donacija za 2010. godinu

Financijsko poslovanje Hrvatskih laburista – Stranka rada u 2010. godini obavljalo se u skladu s propisima za računovodstvo neprofitnih organizacija, Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N. br. 10/2008) kao i ostalih propisa. Financijski izvještaj za 2010. godinu: Prilog 1 (Bilanca)Prilog 2 (Prihodi i rashodi)Prilog 3 (Bilješke)Prilog 4 (Donacije)