Financijski izvještaj i popis donacija za 2010. godinu

Financijsko poslovanje Hrvatskih laburista – Stranka rada u 2010. godini obavljalo se u skladu s propisima za računovodstvo neprofitnih organizacija, Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N. br. 10/2008) kao i ostalih propisa.

Financijski izvještaj za 2010. godinu:

Prilog 1 (Bilanca)
Prilog 2 (Prihodi i rashodi)
Prilog 3 (Bilješke)
Prilog 4 (Donacije)

| Broj posjeta: 2.501 |