Privremeno izvješće o primljenim donacijama u 2011 godini

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11. od 23.02.2011.) i Pravilnika o načinu vođenja evidencije i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (NN 50 /11. OD 03.05.2011.) Hrvatski laburisti – Stranka rada objavljuje >> Prvo privremeno izvješće o primljenim donacijama u prva 4 mjeseca 2011. godine.

| Broj posjeta: 1.209 |