Eu, NATO, Eurozona

Donosimo pregled podataka o državama Europe i njihovim članstvima u Europskoj uniji, Euro zoni, NATO-u i o tome koriste li Euro kao svoju službenu valutu. Podsjetimo, Eurozona je zona članica EU-a koje su Euro prihvatile kao svoju službenu valutu, a službeni joj je naziv „Eursko područje“. Nekoliko je zanimljivosti proizašlo iz obrađenih podataka. Prva je svakako ta da je od 27 članica EU-a zapravo „samo“ njih 17 u Eurozoni, ali i da 23 zemlje koriste Euro, od kojih 6 država nije članica EU!

Države koje koriste Euro, a nisu članice EU-a ni Eurozone su Andora, Crna Gora, Kosovo, Monako, San Marino i Vatikan.

Od država članica EU-a, dvadeset i jedna država je i članica NATO saveza. Države EU-a koje nisu ušle u taj savez su Austrija, Cipar, Finska, Irska, Malta i Švedska. Države koje nisu u EU, ali su članice NATO saveza su Island, Norveška, Turska, Hrvatska i Albanija.

Država Članica EU Članica EUROzone članice NATO Koriste EUR
1 Austrija da da da
2 Belgija da da da da
3 Bugarska da da
4 Cipar da da da
5 Češka da da
6 Danska da da
7 Estonija da da da da
8 Finska da da da
9 Francuska da da da da
10 Grčka da da da da
11 Irska da da da
12 Italija da da da da
13 Latvija da da
14 Litva da da
15 Luksemburg da da da da
16 Mađarska da da
17 Malta da da da
18 Nizozemska da da da da
19 Njemačka da da da da
20 Poljska da da
21 Portugal da da da da
22 Rumunjska da da
23 Slovačka da da da da
24 Slovenija da da da da
25 Španjolska da da da da
26 Švedska da
27 Ujedinjeno Kraljevstvo da da
28 Island da
29 Norveška da
30 Turska da
31 Hrvatska da
32 Albanija da
33 Andora da
34 Crna Gora da
35 Kosovo da
36 Monako da
37 San Marino da
38 Vatikan da

Država Članica EU Članica EUROzone članice NATO Koriste EUR
1 Austrija da da da
2 Belgija da da da da
3 Bugarska da da
4 Cipar da da da
5 Češka da da
6 Danska da da
7 Estonija da da da da
8 Finska da da da
9 Francuska da da da da
10 Grčka da da da da
11 Irska da da da
12 Italija da da da da
13 Latvija da da
14 Litva da da
15 Luksemburg da da da da
16 Mađarska da da
17 Malta da da da
18 Nizozemska da da da da
19 Njemačka da da da da
20 Poljska da da
21 Portugal da da da da
22 Rumunjska da da
23 Slovačka da da da da
24 Slovenija da da da da
25 Španjolska da da da da
26 Švedska da
27 Ujedinjeno Kraljevstvo da da
28 Island da
29 Norveška da
30 Turska da
31 Hrvatska da
32 Albanija da
33 Andora da
34 Crna Gora da
35 Kosovo da
36 Monako da
37 San Marino da
38 Vatikan da
| Broj posjeta: 895 |

Želite li komentirati? Objava: "Eu, NATO, Eurozona"

Imate li komentar?