Glas napredne Hrvatske

You haven’t created any blog designer shortcode.

Mjesto i datum rođenja:   Split, 17.01.1950.

 

Obrazovanje:

·         VI. osnovna škola Split

·         Klasična gimnazija Split

·         dipl. inž. fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

·         magisterij iz oceanologije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

·         Doktorat iz fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

·         Usavršavala sam se na sveučilištima i institutima u Kopenhagenu, Veneciji, Trstu, Montpellier-u, Ispri, Frascati-ju i Barceloni.

Jezici:

·         Engleski

·         Talijanski

·         Francuski

·         Španjolski

·         Njemački

·         Ruski

·         Arapski

 

Članstvo u stranci:

·         Članica sam Hrvatskih laburista-stranke rada od jeseni 2010.g.

·         Predsjednica Splitsko-dalmatinske podružnice 2013.-2018.

·         Povjerenica za SD podružnicu od 2018.

 

Sindikalno djelovanje:

·         Predsjednica Sindikalne podružnice Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u pet mandata.

 

Zaposlenje i dužnosti:

·         Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu (IOR), Laboratorij za fiziku mora-od 1979 do umirovljenja početkom 2016.

·         Voditeljica Laboratorija za fiziku mora, Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2009-2016.

·         Predsjednica Komisije za oceanografiju pri Vijeću za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 

          Voditeljstvo projekata:  

·         MZOS-a 2007-2013 Kooscilacije atmosfere i mora važne za ekosustav Jadrana, (001-0013077-1118)

·         Europski projekt dio za Hrvatsku – Mediterranean network to Assess and upgrade Monitoring and forecasting Activity in the region (MAMA, 2002-2005)

·         Project EVR1-2001-00006

 

Predavanja:

Održavala sam predavanja na sveučilištima u Splitu, Dubrovniku i Zagrebu iz Fizičke oceanografije, Optike mora, Daljinskih istraživanja s primjenom u ribarstvu, Optičke oceanografije te iz Fisheries oceanography (na engleskom jeziku) na međunarodnom Ribarskom obrazovnom centru za zemlje u razvoju (1981-1990).

 

Publikacije:

Objavila sam pedesetak znanstvenih radova od čega 29 u CC publikacijama, nekoliko poglavlja u knjigama i četrdesetak ostalih publikacija.

 

Predstavljala sam:

·         Hrvatsku i IOR na nizu međunarodnih stručnih sastanaka u organizaciji UNESCO-a u Parizu, La Valetti, Rabatu, te na sastancima  MEDGOOS-a u Blanesu i Ateni; pri Mediteranskoj Komisiji za održivi razvoj (Genova) i pri Jadransko-Jonskoj inicijativi-Sekcija održivi razvoj u Splitu.

·         Fokalnu točku za Hrvatsku, Međuvladine oceanografske komisije (IOC) (1990-2015) te bila Koordinator za Hrvatsku za MEDGOOS

Evaluirala sam:

·         pedesetak znanstvenih projekata Europske Komisije iz okvira FP5, FP6, FP7 i H2020 (Space, Environment i IF Marie-Curie).

·         nekolicinu doktorskih projekata Latvijske agencije za razvoj obrazovanja.

Sudjelovala :

·         u radu komisije za reakreditaciju nekolicine sveučilišta u Hrvatskoj, MZOS, 2012.

·         na dvadesetak međunarodnih kongresa i u nizu međunarodnih oceanografskih projekata. Sudjelovala sam u organiziranju međunarodnih radionica i konferencija organizacija EARSEL, MEDILS i NATO te sudjelovala u znanstvenim radionicama u Trstu, Ispri, Splitu, Kochi-u.

Recenzije:

Recenzirala sam desetke radova za razne međunarodne i domaće časopise

Sudjelovala :

·         u izradi pedesetak studija i elaborata Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

·         na četrdesetak oceanografskih krstarenja uključujući međunarodna krstarenja.

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

·         CIESM

·         PORSEC

·         EGS

·         AMS

·         EUROCOAST

·         OSA

·         HMD