Skupština podružnice Varaždinske županije

Temeljem Članka 16. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor podružnice Varaždinske županije, saziva Skupštinu podružnice Varaždinske županije koja će se održati dana 22. 12. 2012.godine, s početkom u 18 sati u prostorijama 3.MO, na adresi Zagrebačka 17, Varaždin.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora podružnice o postupku za izbor kandidata Stranke za župana i njegovih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata za župana i njegovih zamjenika

7. Izbor kandidata za župana i njegovih zamjenika tajnim glasovanjem

8. Izbor jednog člana/ice Izvršnog odbora podružnice

9. Izvješće izborne komisije i njegovo prihvaćanje.

10. Završna riječ kandidata za župana

11. Ostala pitanja

Molimo Vas da se odazovete pozivu!

Predsjednik podružnice Siniša Milčić
095/3890-763
varazdinska@laburisti.com

| Broj posjeta: 828 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština podružnice Varaždinske županije"

Imate li komentar?