Skupština podružnice Sisačko-moslavačke županije

Temeljem Članka 16. Stavka 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor podružnice Sisačko-moslavačke županije saziva Skupštinu podružnice Sisačko-moslavačke županije koja će se održati dana 15. ožujka 2013. godine, s početkom u 19,00 sati u prostorijama Zgrade političkih stranka, na adresi Stjepana i Antuna Radića 20, Sisak.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora podružnice o postupku za izbor kandidata Stranke za župana Sisačko moslavačke županije i njegovih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata za župana Sisačko moslavačke županije i njegovih zamjenika

7. Izbor kandidata za župana Sisačko moslavačke županije i njegovih zamjenika tajnim glasovanjem

8. Izvješće izborne komisije i njegovo prihvaćanje.

9. Prijedlog za proširenje izvršnog odbora podružnice i potvrđivanje kooptiranih članova

10. Predstavljanje kandidata za Izvršni odbor podružnice Sisačko moslavačke županije

11. Tajno glasanje za nove članove Izvršnog odbora i potvrda kooptiranih članova

12. Izvještaj izborne komisije i njegovo prihvaćanje

13. Završna riječ kandidata za župana i predsjednika Podružnice

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik podružnice Mladen Novak

| Broj posjeta: 444 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština podružnice Sisačko-moslavačke županije"

Imate li komentar?