Skupština podružnice Istarske županije

Temeljem Članka 16. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor podružnice Istarske županije Hrvatskih laburista – Stranke rada saziva Skupštinu podružnice Istarske županije koja će se održati u petak 14. prosinca, s početkom u 18 sati u prostorijama općine Vodnjan, na adresi Trgovačka 2.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora podružnice o postupku za izbor kandidata Stranke za župana i njegovog/ih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata za župana i njegovog/ih zamjenika

7. Izbor kandidata za župana i njegovog/ih zamjenika tajnim glasovanjem

8. Izbor člana za proširenje IO podružnice Istarske županije

9. Izvješće izborne komisije i njegovo prihvaćanje.

10. Završna riječ kandidata za župana i predsjednika podružnice.

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

| Broj posjeta: 733 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština podružnice Istarske županije"

Imate li komentar?