Skupština podružnice Bjelovarsko-bilogorske županije

Temeljem Članka 16. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor podružnice Bjelovarsko bilogorske županije saziva Skupštinu podružnice Bjelovarsko-bilogorske županije koja će se održati dana 21. prosinca 2012. godine (petak), s početkom u 18,00 sati u dvorišnom prostoru za sastanak (prizemlje), na adresi, T. Masaryka 8. u Bjelovaru.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora podružnice o postupku za izbor kandidata Stranke za župana i njegovih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata za župana i njegovog/ih zamjenika

7. Izbor kandidata za župana i njegovih zamjenika tajnim glasovanjem

8. Izvješće izborne komisije i njegovo prihvaćanje.

9. Završna riječ kandidata za župana i predsjednika podružnice.

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik podružnice Zlatko Tušak
095/3890-756

| Broj posjeta: 729 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština podružnice Bjelovarsko-bilogorske županije"

Imate li komentar?