Skupština ogranka Sveti Križ Začretje

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka SVETI KRIŽ ZAČRETJE saziva Skupštinu ogranka koja će se održati 16. prosinca 2012. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama Općinske vijećnice, na adresi SVETI KRIŽ ZAČRETJE, TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 1.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine u usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Glasanje za ostavku tajnika ogranka Ceboci Bojana.

5.Kandidiranje kandidata za mjesto tajnika ogranka.

6. Izbor novog kandidata na mjesto tajnika ogranka.

7. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

8. Izvješće verifikacijske komisije

9. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika/ načelnika i njegovog/ih zamjenika

10. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika tajnim glasovanjem

11. Izvješće izborne komisije

12. Završna riječ kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka Ratko Mušica
098/9801-523

| Broj posjeta: 635 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Sveti Križ Začretje"

Imate li komentar?