Skupština ogranka Omišalj

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor Ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Omišalj saziva Skupštinu ogranka Omišalj koja će se održati dana 7. prosinca 2012. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Lovačkog doma u Omišlju (pored jezera).

Predloženi dnevni red:

1. Pozdravni govor i otvaranje

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, kandidacijsku komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće kandidacijske komisije o postupku za izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj i njegovog zamjenika te o kandidacijskom postupku za izbor tajnika ogranka Omišalj

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj i njegovog zamjenika

7. Utvrđivanje liste kandidata za tajnika ogranka Omišalj

8. Predstavljanje kandidata za tajnika ogranka Omišalj

9. Izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj i njegovog zamjenika

10. Izbor tajnika ogranka Omišalj

11. Prijedlog programa ogranka Omišalj

12. Usvajanje programa ogranka Omišalj

13. Izvješće izborne komisije

14. Završna riječ kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Za izvršni odbor ogranka Omišalj
Nikola Brozić, predsjednik ogranka Omišalj
099/596-1125; omisalj@laburisti.com

| Broj posjeta: 733 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Omišalj"

Imate li komentar?