Skupština ogranka Knin

Temeljem Članka 8. Stavka 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Knin saziva Skupštinu ogranka koja će se održati dana 24. 3. 2013. godine, s početkom u 19 sati na adresi Kneza Trpimira 9.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine u usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za reizbor kandidata Stranke za zamjenika gradonačelnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Stranke za zamjenika gradonačelnika

7. Izbor kandidata Stranke za zamjenika gradonačelnika tajnim glasovanjem

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ kandidata Stranke za zamjenika gradonačelnika i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Goran Velić

| Broj posjeta: 535 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Knin"

Imate li komentar?

Skupština ogranka Knin

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Knin Hrvatskih laburista – Stranke rada saziva Skupštinu ogranka Knin koja će se održati dana 16. 12. 2012. godine, s početkom u 20 sati na adresi Kneza Trpimira 9.

(više…)

| Broj posjeta: 554 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Knin"

Imate li komentar?