Skupština ogranka Jastrebarsko

Temeljem Članka 8. Stavka 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka JASTREBARSKO saziva Skupštinu ogranka koja će se održati dana 23. ožujka 2013. godine, s početkom u 18 sati u prostorijama Centra za kulturu Jastrebarsko, na adresi Dr. F. Tuđmana 9, mala dvorana I kat.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika i njegovih zamjenika

7. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika i njegovih zamjenika tajnim glasovanjem

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i predsjednika ogranka

Zbog izuzetne važnosti, molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka
Željko Kovač

| Broj posjeta: 581 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Jastrebarsko"

Imate li komentar?