TRNJE Poziv na Izvanrednu izbornu Skupštinu ogranka

Temeljem Čl. 8. St. 1., i Čl. 14. St 3., Pravilnika o ustroju Stranke, te sukladno čl. 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog Sabora Stranke, Izvršni odbor Ogranka Trnje saziva Izvanrednu izbornu Skupštinu ogranka Trnje, koja će se održati 15. rujna 2014. u 18,30 u prostorijama MO “MARIN DRŽIĆ”, KRUGE 9 (nova plava zgrada u blizini Doma zdravlja Trnje i vrtića).

Predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda

2. Izvještaj Predsjednika o radu Ogranka, te izvješće o Odluci Predsjedništva o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke

3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

4. Izbor Radnih tijela:

– Predsjedništvo – 3 člana

– Verifikacijska komisija – 3 člana

– Izborna komisija – 3 člana

– Zapisničar i 2 Ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješće Verifikacijske komisije

6. Utvrđivanje liste kandidata za:

– Predsjednika ogranka

– Tajnika ogranka

– 5 članova izvršnog Odbora ogranka

– 3 delegata za Sabor Stranke

7. Izbor rukovodstva Ogranka, te delegata za Sabor

8. Izvješće Izborne komisije

9. Završna riječ

10. Razno

Molim sve članove Ogranka da se odazovu Skupštini i potvrde svoj dolazak.

S poštovanjem,

Kristina Šimanović

Tajnica s ovlastima Predsjednika Ogranka Trnje

| Broj posjeta: 501 |

Želite li komentirati? Objava: "TRNJE Poziv na Izvanrednu izbornu Skupštinu ogranka"

Imate li komentar?