Sisački laburisti uputili otvoreno pismo gradonačelniku

Potaknuti, ali i konsternirani odlukom gradonačelnika Dinka Pintarića o privremenom ukidanju naknada za bebe koja je iznosila ionako mizernih 500 kn, istražili smo prirodno kretanje stanovništva u gradu Sisku i došli do poražavajuće činjenice kako našim gradom već godinama hara tzv. bijela kuga, tj. da više građana umre nego što se rodi. Nije potrebno napominjati kako je Sisak grad sa daleko najnižim naknadama za novorođenčad, čime je po još jednom čimbeniku doveden na dno liste hrvatskih gradova. Parafrazirat ćemo jednu poznatu izjavu – „od nekad moćnog grada ostalo je samo ime“.

Tako je u gradu Sisku u 2010. godini, prema Zavodu za statistiku, rođeno 395 djece, a umrlo 672 ljudi. Nebriga za populacijsku politiku dovodi do konstantnog mortaliteta i odljeva stanovništva, čime grad gubi, između ostalih i prihode od poreza i prireza.

U 2011. god. je za naknade bebama isplaćeno 191.500 kn, a 250.000 kn predviđenih za subvenciju prijevoza željeznicom studentima također je ukinuto za ovu godinu.

Ove odluke gradonačelnik opravdava „recesijom“ i nesposobnošću punjenja gradskog proračuna, no i površnim pregledom javno objavljenih podataka o „proračunskim“ pitanjima može se uočiti puno prostora za kvalitetnije raspolaganje istim, a na korist građana Siska.

Izdvojiti možemo primjer kojim je prema Programu održavanja komunalne infrastrukture, za održavanje stabala prošle godine (1.468 stabala) izdvojeno 1.057.137 kn! Ovim podacima dolazimo do računice od 720 kuna po jednom stablu, čime stablo vrijedi puno više od novorođenog Siščana.

Ekološki aktivne i osvještene, Hrvatske laburiste čude ovakvi prioriteti gradonačelnika i Gradskog vijeća jer smo uvjereni da uz malo manji obim „brige“ za drveće ima prostora i za naše novorođene i za studente. Lošu kvalitetu zraka u Sisku treba reducirati i stablima (ako se već redom gube sudske parnice protiv zagađivača), ali ni ovakav ni čišći zrak uskoro neće imati tko udisati, sudeći po potezima vezanim uz populacijsku politiku te gospodarskom stanju u gradu. Potrebno je odrediti prioritete i pokrpati takve proračunske rupe preljevanjem sredstava iz stavki koje očito mogu biti reducirane.

Sažimajući ukupnost loših trendova za naš grad koji su velikim dijelom nastali i kao rezultat aktualne politike pitamo gradonačelnika i gradske vijećnike:

1. Želi li Sisak pretvoriti u tmurnu oazu duhova?

2. Zna li koliko je u Sisku građana ostalo bez posla, a čija djeca studiraju u drugom gradu?

3. Zna li koliko je mladih odselilo iz našeg grada?

4. Zašto je održavanje stabala važnije od potpomaganja nataliteta i subvencija za prijevoz studentima?

5. Planira li prenamijeniti ta davanja, odnosno postaviti prioritete u trošenju ionako napregnutog proračuna?

— Ogranak Sisak

| Broj posjeta: 675 |

Želite li komentirati? Objava: "Sisački laburisti uputili otvoreno pismo gradonačelniku"

Imate li komentar?