ŠIBENIK Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka

Slijedom odluke Nacionalnog vijeća Hrvatskih laburista-Stranke rada temeljem članka 20. Statuta i prijedloga Predsjedništva sukladno odredbama čl.8. st. 2. Pravilnika o ustroju, nakon analize rezultata lokalnih izbora sazivam Izvanrednu skupštinu Ogranka Šibenik, koja će se održati u ponedjeljak 15. srpnja s početkom u 19 sati na adresi Nikole Tavelića 10, Šibenik.

Predloženi dnevni red:

1. Prihvaćanje dnevnog reda,

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,

3. Izbar radnih tijela Skupštine:

a) Radno predsjedništvo,

b) Verifikacijska komisija,

c) Kandidacijska komisija,

d) Izborna komisija

e) Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izveštaj verifikacijske komisije,

5. Rasprava o razlozima loših rezultata na lokalnim izborima,

6. Glasovanje o povjerenju predsjedniku, tajniku i članovima izvršnog odbora

– ukoliko se izglasa nepovjerenje prelazi se na ostale točke dnevnog reda:

7. Kandidiranje i izvještaj kandidacijske komisije,

8. Predstavljanje kandidata,

9. Utvrđivanje liste kandidata,

10. Izbori za predsjednika, tajnika i članove izvršnog odbora,

11. Izvještaj Izborne komisije o provedenim izborima,

12. Završna riječ

Predsjednik ogranka:
Ljiljana Gospodnetić

| Broj posjeta: 709 |

Želite li komentirati? Objava: "ŠIBENIK Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka"

Imate li komentar?