Sanacija prirodne radioaktivne tvari na prostoru bivšeg Jugovinila

Zahvaljujući tribini i predavačima, uvaženom fizičaru dr. Vladimiru Lokneru i gđi Luketin iz Zelene Dalmacije nekolicina nas smo uspjeli shvatiti kompletnu problematiku prirodnog radioaktivnog otpada na području bivšeg Jugovinila. Uvidjeli smo veličinu problema, prostor veličine 950 metara x 200 metara. Također smo spoznali da na nekim mjestima zračenje iznosi 4 puta, pa čak i 8 puta od uobičajenog. Saznali smo da se ta zona, u Ministarstvu zaštite okoliša, klasificira kao „CRNA TOČKA“.

Godine 1973/74 je izvršeno saniranje jednog dijela te šljake i pepela po, tada, najboljim standardima. Problem je u tome što se i poslije sanacije nastavilo sa korištenjem istog (štetnog) materijala i to sve do zatvaranja tvornice i prestanka proizvodnje. Govori se i procjenjuje o količini približno 500.000 tona. Mogućnost izravnog zračenja je niska, ali je moguć transport tih tvari u okoliš vjetrom i na drugi način, stoga je još jedna sanacija neophodna.


Izvor fotografije: http://kastelanska-panorama.com

Najveći problemi koji dovode do toga da se sanacija godinama ne provodi su POLITIKA, nesređeni imovinsko-pravni odnosi, nezainteresiranost grada, županije i središnje države.

Stječemo dojam da se sanacija Jugovinila pretvorila u jedan „ringišpil“ odgovornosti, ne postojanje nositelja sanacije, samih ciljeva i kriterija sanacije. Stanovnici te zone a i šire su taoci nesređenih prava i obveza vlasnika tog zemljišta.

Pozivamo predstavnike gradske vlasti da što HITNIJE krenu sa rješavanjem prostorno planske dokumentacije vezano za sanaciju, da se sa središnjom državom dogovore o tome na kome je konačna odgovornost za te procese, te zajedno sa županijom i središnjom državom riješe način financiranja sanacije spornih područja.

Jadran Periša
Ogranak Kaštela

| Broj posjeta: 1.422 |

Želite li komentirati? Objava: "Sanacija prirodne radioaktivne tvari na prostoru bivšeg Jugovinila"

Imate li komentar?