RIJEKA Održana edukacija o Mjesnoj samoupravi

U utorak 12. studenog u prostorijama Stranačkog doma Izvršni odbor riječkog ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada za svoje je članove organizirao edukaciju o Mjesnoj samoupravi. Edukaciju su vodili Vedran Sabljak (predsjednik ogranka i član Gradskog vijeća), Nikolina Milčić (članica Gradskog vijeća) te Teo Brusić (tajnik ogranka) koji su okupljenom članstvu dali sve potrebne informacije o radu mjesne samouprave.

U edukaciji su interaktivno, uz samo članstvo, sudjelovali i članovi Gradskog vijeća Grada Rijeke te ostali članovi Izvršnog odbora Ogranka Rijeka. Između ostalog, raspravljalo se i o važnosti izlaska na izbore za mjesnu samoupravu te o primjeni iskustva stečenog tijekom lokalnih izbora na nadolazeće izbore za mjesnu samoupravu. Članstvo se usuglasilo u stavu da su izbori za mjesnu samoupravu važni jer će svaki naš budući član nekog mjesnog odbora biti prvi na izvoru informacija koje onda pravodobno možemo preusmjeravati na naše gradske vijećnike i kvalitetnije obavljati misiju Hrvatskih laburista – Stranke rada u Rijeci. Neki su članovi već iskazali zainteresiranost i spremnost na rad u svom Mjesnom odboru te je dogovoreno da će Izvršni odbor poduzeti daljnje korake da motivira i preostalo članstvo na aktivnost u radu Mjesnih odbora.

Po završetku same edukacije, članstvo je raspravljalo o problemima koji se javljaju u našem gradu te ponudilo smjernice gradskim vijećnicima za pitanja koja bi trebalo postaviti na aktualnom satu Gradskog vijeća, na čemu su vijećnici bili zahvalni te su pozvali na daljnju suradnju u tom smjeru.

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Ogranak Rijeka

| Broj posjeta: 722 |

Želite li komentirati? Objava: "RIJEKA Održana edukacija o Mjesnoj samoupravi"

Imate li komentar?