Poziv na osnivanje ogranka Rab

Pozivamo vas na Osnivačku skupštinu ogranka Stranke za područje grada Raba koja će se održati u subotu, 30. ožujka 2013. g. s početkom u 12 sati u prostorijama Gradske vijećnice na adresi Trg Municipium Arba 2 u Rabu, sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izbor verifikacijske komisije

5. Izbor izborne komisije

6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

– predsjednika ogranka

– tajnika ogranka

– članova Izvršnog odbora ogranka

7. Izvještaj verifikacijske komisije

8. Utvrđivanje liste kandidata

9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora

10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području općine, grada, županije te na nacionalnoj razini ( riječ člana Predsjedništva Stranke).

11. Izvještaj Izborne komisije

12. Završna riječ predsjednika ogranka.

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik: Nenad Pleše

095/3890-772
primorsko.goranska@laburisti.com

| Broj posjeta: 558 |

Želite li komentirati? Objava: "Poziv na osnivanje ogranka Rab"

Imate li komentar?