Poziv na osnivanje ogranka Okrug

Osnivačka skupština ogranka za područje općine Okrug održati će se dana 23. ožujka 2013. godine s početkom u 18 sati u prostorijama općinske viječnice u Okrugu na adresi Ulica bana Jelačića 17 sa slijedećim dnevnim redom:

OSVJEŽENO: Na žalost, zbog bolesti sudionika do daljega se odgađa osnivačka skupština ogranka Okrug na Čiovu zakazana za subotu 23. 3.2013.!

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izbor verifikacijske komisije

5. Izbor izborne komisije

6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

– predsjednika ogranka

– tajnika ogranka

– članova Izvršnog odbora ogranka

7. Izvještaj verifikacijske komisije

8. Utvrđivanje liste kandidata

9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora

10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području općine, grada, županije te na nacionalnoj razini ( riječ povjerenika Stranke )

11. Izvještaj izborne komisije

12. Završna riječ predsjednika ogranka

Povjerenik za Splitsko-dalmatinsku županiju
Jurica Marković

| Broj posjeta: 438 |

Želite li komentirati? Objava: "Poziv na osnivanje ogranka Okrug"

Imate li komentar?