POPOVAČA Protiv prodaje vlasničkog udjela Grada u Moslavina plinu d.o.o.

Vijećnik Hrvatskih laburista – Stranke rada Mario Loth na sjednici Gradskog vijeća Grada Popovače 13. rujna 2013. godine jedini je glasao protiv davanja suglasnosti o prodaji vlasničkog udjela Grada Popovače u Moslavina plinu d.o.o. Kutina. Za razliku od Lotha, ostalih 15 vijećnika glasalo je za prodaju.

Prethodno nije prošao ni zahtjev laburista da se spomenuta točka skine s dnevnog reda sjednice, budući da vijećnicima nije dostavljena nikakva dokumentacija, niti bilo kakva dodatna informacija o prodaji vlasničkog udjela Grada. Stajalište je Hrvatskih laburista – Stranke rada kako se o tako ozbiljnoj temi poput prodaje vlasničkog udjela Grada Popovače u Moslavina plinu d.o.o. ne može raspravljati bez uvida u svu potrebnu dokumentaciju.

Usto, Hrvatski laburisti osobito se protive prodaji Moslavina plin d.o.o. Kutina Plin projektu d.o.o. iz Nove Gradiške u vlasništvu Josipa Vukovića. Podsjećamo kako se u mandatu gradonačelnika Nove Gradiške za SDP-ovca Vukovića vezao niz nepravilnosti i neurednosti u obnašanju te dužnosti, među kojima se posebno ističe falsificirana odluka o zaduživanju od deset milijuna kuna.

„Hrvatski laburisti smatraju kako se osobi takva kredibiliteta ne može u ruke predati Moslavina plin d.o.o., jer sumnjamo da će nam jamčiti daljnju sigurnu opskrbu plinom i da neće podizati cijene plina. Nepouzdanost koju je do sada u svom radu pokazao s pravom nas upućuje na bojazan da bi, u slučaju da mu HERA ne odobri povećanje cijena, mogao prestati s opskrbom uz obrazloženje kako mu je neisplativa. Također, sumnjamo i da može jamčiti da će većina zaposlenih ostati u tvrtki, zbog čega se oštro protivimo toj odluci Gradskog vijeća. Uvjereni smo kako se Moslavina plin d.o.o. godinama sustavno uništavao i doveo u dubioze kako bi se sada mogao prodati Plin projektu d.o.o. iz Nove Gradiške, za što odgovornima smatramo gradonačelnika, skupštinsku većinu, Nadzorni odbor i direktora Moslavina plin d.o.o.“ – ističe se u priopćenju ogranka. (SB)

| Broj posjeta: 622 |

Želite li komentirati? Objava: "POPOVAČA Protiv prodaje vlasničkog udjela Grada u Moslavina plinu d.o.o."

Imate li komentar?