Osnovan ogranak u Hvaru

U utorak 27. ožujka u gradu Hvaru, otok Hvar, osnovan je drugi “otočni” ogranak Hrvatskih laburista u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Za predsjednika je izabran Mirko Sule, za tajnika Krešimir Marušić, dok članovr izvršnog odbora čine: Ksenija Petrinović, Kata Zovkić, Lakoš te Marinko Visković. Uz nekoliko gostiju iz ogranaka Trogir, Omiš i Kaštela skupštini su nazočili svi članovi ogranka Hvar. (JP)

| Broj posjeta: 1.407 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak u Hvaru"

Imate li komentar?