Osnovan ogranak Pakrac

U subotu 19. siječnja osnovan je ogranak Hrvatskih laburista grada Pakraca, na kojem su u predstavnička tijela izabrani Stanko Strelar za predsjednika, Mario Sarić za tajnika ogranka, dok su za članove Izvršnog odbora ogranka izabrani Zvjezdana Bartolić, Turčan Tihomir i Tomislav Devčić.

| Broj posjeta: 1.705 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak Pakrac"

Imate li komentar?