Osnovan ogranak Belica

Hrvatski laburisti – Stranka rada, osnovali su 15. ogranak u Međimurju, i to u općini Belica. Za predsjednicu ogranka jednoglasno je izabrana Vesna Braniša, za tajnicu Patricija Krčmar, dok izvršni odbor čine: Mišel Ciglarić, Vlatko Miri i Zvonimir Paler.

| Broj posjeta: 812 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak Belica"

Imate li komentar?