Osnivačka skupština ogranka Opatija

Temeljem ovlaštenja Predsjedništva Stranke sazivam Osnivačku skupštinu ogranka Stranke za područje grada Opatija koja će se održati dana 10. prosinca 2012. s početkom u 19 sati u prostorijama hotela Adriatic, adresa: Maršala Tita 200, Opatija sa slijedećim Dnevnim redom..

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izbor verifikacijske komisije
5. Izbor izborne komisije
6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:
– predsjednika ogranka
– tajnika ogranka
– članova Izvršnog odbora ogranka
7. Izvještaj verifikacijske komisije
8. Utvrđivanje liste kandidata
9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora
10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području općine, grada, županije te na nacionalnoj razini (riječ člana Predsjedništva Stranke).
11. Izvještaj Izborne komisije
12. Završna riječ predsjednika ogranka

Molimo sve članice i članove da se svakako odazovu pozivu!

Predsjednik Podružnice: Nenad Pleše

mob: 095/3890-772
e mail: primorsko.goranska@laburisti.com

| Broj posjeta: 737 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnivačka skupština ogranka Opatija"

Imate li komentar?