Novo vodstvo ogranka Varaždin (foto)

Varaždin, 23. veljače — U Varaždinu je održana Izvanredna izborna skupština varaždinskog Ogranaka. Održavanje skupštine predložilo je Predsjedništvo stranke na inicijativu dijela članova. Bivše rukovodstvo podnijelo je ostavke što je skupština i prihvatila te ih razriješila dužnosti.

Za novu predsjednicu Ogranka izabrana je Jadranka Lukavečki, za tajnicu Božica Čiček Mutavdžić, a u Izvršni odbor izabrani su Stjepan Bomeštar, Kolarić Štefanija, Špiranec Miljenko, Smetiško Danijel, Bunić Andro, Janjičar Ljerka i Buć Igor. (JL)

>>> galerija fotografija

| Broj posjeta: 1.766 |

Želite li komentirati? Objava: "Novo vodstvo ogranka Varaždin (foto)"

Imate li komentar?