Međimurje postaje periferija bez uprave?!

Prije nekoliko mjeseci snažno smo se usprotivili prijedlogu o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju koji predviđa podjelu Hrvatske na planska područja i prema kojem bi Međimurje bilo sastavnim dijelom jednog od tih planskih područja. Također su u Sabor pristigli prijedlozi da se u Ustav unese odredba o podjeli Hrvatske na pet odnosno šest regija prema kojima bi Međimurje bilo dijelom jedne od regija.

Nije trebalo dugo da nam ministar pravosuđa baci na stol prijedlog reorganizacije sudstva, unutar kojeg se predviđa ukidanje Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Međimurskoj županiji. U tom bi slučaju Općinski sud u Čakovcu postao samo stalna služba Općinskog suda u Varaždinu. Što će se sljedeće dogoditi? Dogodit će se to, da će nakon nekog vremena reći kako nema potrebe da u Čakovcu bude stalna služba, doći će do njezina ukidanja, Općinski sud vršit će sudovanje samo u Varaždinu, a nije nemoguće da kroz postupke centralizacije i koncentracije nakon nekoliko godina Općinski sud imamo u Zagrebu, kao sjedištu regije kojom će Međimurje biti obuhvaćeno.

Kad govorimo o Međimurju, reforma predivđa da se kazneno sudovanje i postupci protiv maloljetnika ukinu u Čakovcu te presele u Varaždin. Neracionalno je voditi se istim kriterijima reorganizacije za cijelu državu, već je potrebno razmotriti specifične prilike koje utječu na statistiku sudovanja svakog suda. Obzirom na određenu populaciju stanovništva u Međimurju zbog koje imamo velik broj predmeta upravo u kaznenim postupcima te postupcima protiv maloljetnika, takva reorganizacija bila bi apsolutno neracionalna jer bi zbog dislociranosti suda dovela samo do povećanja troškova, prvenstveno putnih troškova. Treba spomenuti da će zbog dislociranosti sudova porasti i troškovi odvjetnicima na koje imaju pravo sukladno njihovoj tarifi, a što sve poskupljuje postupak. Pa se pitamo gdje je u svemu tome ekonomičnost, racionalnost i ušteda?

Nakon ministra pravosuđa, ministar uprave iznio je i svoj prijedlog o reorganizaciji sustava državne uprave koji predlaže novi ustrojstveni model na području županija, smanjenje dosadašnjih 20 ureda državne uprave na 5, a prema kojem bi Međimurska županija zajedno sa Varaždinskom, Koprivničko-križevačkom te Bjelovarsko-bilogorskom županijom bila pod mjesnom nadležnosti ureda državne uprave broj V.

Postalo je jasno je da je država odlučila da sve svoje službe vuče prema regijama: sudove, urede državne uprave, poreznu, FIN-u, državna odvjetništva, gruntovnice, katastre.

Politička pozadina i politički interes svega toga jest regionalizacija Hrvatske. Vlast se boji to učiniti odjednom, radi to postupno. Takvo udaljavanje institucija od građana dovodi do demotiviranosti građana da koriste usluge tih tijela i, posljedično, pasivizacije stanovništva.

Smanjenjem broja sudova, ureda i ljudi s kojima će raditi i koji su im odgovorni za rad dolazi do koncentracije državne vlasti, jačanja političkog položaja pojedinaca i porasta dominacije iz jednog centra. Ovakva centralizacija sredstvo je za ostvarenje političkog cilja – regionalizacije, koja je najlakše ostvariva upravo na način da politička tijela postupno u vodeću razinu uprave kao glavnog oslonca vlasti uključe svoje ljude te na taj način olakšaju politički nadzor nad upravom od strane političkih dužnosnika.

Naši su zahtjevi:

1. Vlada reorganizaciju provodi parcijalno, kroz što se ne vidi cjelina svega onoga što se ovakvim reformama želi postići, stoga je potrebno sve segmente reorganizacije stavit na papir kako bi se dobio uvid u cijeli sustav;

2. Kriterij sjedišta. Naime, ovakav sistem jedino predviđa da gradovi – sjedišta regija budu i sjedišta svih službi. Veličina grada kao središta regije ne može i ne smije biti jedini kriterij kod određivanja sjedišta službi, već se kao temeljni kriterij treba koristiti kriterij efikasnosti i kvalitete rada. Konkretno, Ured državne uprave u Međimurskoj županiji ocijenjen je najfunkcionalnijim, najracionalnijim te je poslužio kao model za funkcioniranje svih ureda državne uprave u zemlji. Drugo, Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu kao i Općinski sud je po priljevu predmeta i po broju provoditelja, u prosjeku iznad ODO i općinskog suda u Varaždinu i Koprivnici. Nedopustivo je da sjedišta svih službi budu u najvećim gradovima, nego sastavnica svake regije mora imati sjedište neke od službi prema već spomenutom kriteriju učinkovitosti i kvalitete rada. Jer u suprotnom govorimo o čistom obliku metropolizacije što nikako nije dobro.

Ukoliko se reforme počnu realizirati prema kriterijima i na način kako je predviđeno u dosadašnjim prijedlozima, postoji ozbiljna opasnost da Međimurje postane ništa više nego samo periferija bez ikakve uprave.

Stoga pozivamo sve političke stranke da u skladu s odredbama Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije, koja je jednoglasno prihvaćena, postignu maksimalan dogovor unutar Županijske skupštine, a župana i predsjednika Županijske skupštine da uvrste raspravu u dnevni red sjednice kako bi se o tome sveobuhvatno raspravilo i kako bi se jasno definirali zahtjevi međimurske županije. To će uostalom i biti prijedlog Hrvatskih laburista.

| Broj posjeta: 627 |

Želite li komentirati? Objava: "Međimurje postaje periferija bez uprave?!"

Imate li komentar?