Laburisti općine Bistra za smanjenje cijene vrtića

Laburisti općine Bistra potaknuti akcijom „Knjiga Žalbe“, gdje smo primili najveći broj primjedbi na cijenu vrtića, odlučili smo podsjetiti lokalne vlasti na ozbiljnost problema.

Dječji vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, dopunjuje obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostavlja suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem. Cijenu programa utvrđuje jedinica lokalne samouprave, tj. Općina Bistra, o čemu se korisnici obavještavaju putem oglasne ploče vrtića. Trenutna cijena vrtića iznosi 785 kn.

Osim toga, djeca otprilike svakih mjesec dana imaju predstavu u vrtiću koja košta 30 kn a za koju ni jednom roditelju nikad nije dana niti jedna uplatnica. Vrtić ima 150 djece. Poštovani g. načelniče, smiju li roditelji znati na što se troši njihov novac?

Treba li se pronaći novi model subvencioniranja vrtića? Što sve plaćamo u cijeni vrtića i zašto roditelji još dodatno plaćaju predstave svoje djece, a da za taj novac nitko nikad nije dobio nikakvu uplatnicu?

Laburisti općine Bistra pitali su za mišljenje roditelje čija djeca polaze vrtić. Samo 6 posto ispitanika smatra da je cijena povoljna, 11 posto da je realna, a čak 83 posto smatra da je previsoka. Mišljenje svih ispitanika je da bi cijena vrtića mogla biti manja. Najvećim dijelom, sa čak 94 posto složni su da bi cijena od 500 kn bila prihvatljiva.

Stoga Laburisti općine tražimo od načelnika općine Bistra da nađe prostor za dodatnu subvenciju cijene vrtića, kako bi društveno bitnu kategoriju kao što je vrtić učinili dostupnijom.

Predsjednik ogranka Bistra
Nino Vrban

| Broj posjeta: 556 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti općine Bistra za smanjenje cijene vrtića"

Imate li komentar?