KOPRIVNICA Zašto ne smijemo znati na što Medijsko sveučilište troši milijune kuna građana Koprivnice?

Koprivnički laburisti upozoravaju na daljnju netransparentnost i nejavnost Medijskog sveučilišta

U 2014. godini iz proračuna će se utrošiti milijuni kuna ukupno izravnih i neizravnih troškova 59.951.455,34 kune do sada a planiraju u 2014 godini uložiti daljnjih 19.250.000,00, te u 2015 15.000.000,00 i u 2016 godini 16.000.000,00 milijuna što daje ukupnu svotu od preko 110 milijuna kuna to jest u 5 godina skoro dvije trećine godišnjeg gradskog proračuna u projekt Medijskog sveučilišta pa smatramo da građani imaju pravo znati u koje svrhe se taj novac troši.

Pripremajući tematsku sjednicu Gradskog vijeća koju namjeravamo sazvati o Medijskom sveučilištu i raspravu o proračunu Grada za 2014. godinu tražili smo od gradske uprave da nam dostavi dokumente poput Studije izvodljivosti za Medijsko sveučilište s jasnim određenjem trajnog financiranja, Mišljenje revizorske kuće o vrijednosti dopusnice za Medijsko sveučilište, Mišljenje revizorske kuće o vrijednosti Veleučilišta u Varaždinu, Statut Sveučilišta, Godišnji plan rada za 2012/13. i 2013/14., Dugoročni plan rada, Plan znanstvenih istraživanja, Pravilnike po Zakonu o ustanovama i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, broj upisanih studenata 2012/13. iz Koprivnice i Koprivničko – križevačke županije te broj novoupisanih studenata 2013/14. iz Koprivnice i Koprivničko – križevačke županije.

Iz svega navedenog dobili bismo uvid na kojim osnovama i pod kojim uvjetima je došlo do osnivanja Sveučilišta, u kojem smjeru će se razvijati i kakav će utjecaj taj projekt imati na kvalitetu života građana Koprivnice

Dva mjeseca pokušavamo doći do dokumenata iz kojih bi sve ovo bilo vidljivo, no, nažalost, naišli smo na veliki otpor da se izađe u susret našem zahtjevu. Podsjećamo da su gradske stručne službe dužne pružiti svu pomoć gradskim vijećnicima.

Konferenciju za novinare sazvali smo kako bismo upoznali javnost i upozorili na nastavak netransparentnog i nejavnog rada ove institucije. Medijsko sveučilište troši ogroman novac građana Koprivnice. Građani imaju pravo znati kamo odlaze njihovi novci, a na to ih i zakoni obavezuju.

Medijsko sveučilište najveći je projekt Grada i najveći iznosi iz proračuna već dvije godine idu na njihovo financiranje, a čini se da će tako biti i ubuduće te smatramo da bez cjelokupnog uvida i potpune transparentnosti nijedan vijećnik ne bi trebao poduprijeti proračun.

Predsjednik ogranka Koprivnica
Darko Tetec

| Broj posjeta: 600 |

Želite li komentirati? Objava: "KOPRIVNICA Zašto ne smijemo znati na što Medijsko sveučilište troši milijune kuna građana Koprivnice?"

Imate li komentar?