Knjiga žalbe u Splitu – lebdeći štand (video)

Hrvatski laburisti su se, kako na državnom nivou, tako i na lokalnom, još jednom odlučili izaći među građane, poslušati njihove probleme, još jednom dokazati da su javni servis građana, da ih zanima njihovo viđenje situacije u gradu, te da zajedničkim snagama utječemo na promjene u našem gradu.

Smisao akcije je da se građani uključe u neposrednu demokraciju, te da na ovakav način mogu upisivanjem u „Knjigu žalbe“ postaviti pitanja vezana za problematiku grada, ponuditi svoje prijedloge za rješenje istih i sličnih, osvrnuti se na dosadašnji rad svog Predstavničkog tijela u Gradu koje je izabrano od građana i za građane, u interesu građana i rješavanja njihovih problema, a u korist boljitka života u Splitu.

Akcija je počela 1. listopada 2012. u terminu od 18,30 do 19,30/20,00 sati i traje zaključno s 5. listopada. Štand Laburista je postavljen u Marmontovoj ulici (preko puta ex robne kuće Maja), svaki dan osim danas kada smo odlučili isti pozicionirati ispred zgrade Banovine znajući da je upravo srijeda kada gradske službe rade sa strankama.

Kako do danas nije stiglo odobrenje o korištenju javne površine na traženoj lokaciji, Laburisti će poštivati Odluku o zakupu i korištenju javnih površina i Odluku o komunalnom redu, te kako nisu dobili odobrenje, štand će u rukama držati članovi ogranka, zajedno s predsjednikom, Borisom Strujićem i unatoč ovoj maloj prepreci ustrajati u akciji u korist građana.


„Knjiga žalbe“ koja je to i u doslovnom smislu riječi, sa svim primjedbama i sugestijama građana bit će, po završetku akcije, dostavljena predsjednici GV-a, Nevenki Bečić.

Ogranak Split

| Broj posjeta: 1.206 |

2 komentara u "Knjiga žalbe u Splitu – lebdeći štand (video)"

  1. Dobra dosjetka, zlata vrijedi 😀
    Sve čestitke na inventivnosti i inovativnosti!
    Trebalo bi ovako češće raditi i tako kroz praksu patentirati “lebdeći štand” kao jedan od zaštitnih znakova Hrvatskih laburista!

    [rjk]

  2. Odlična ideja! Ovako se možemo pojaviti svugdje, u bilo kojem trenutku! Pa neće trebati dozvole, opstruirane od raznih lokalnih čelnika…

Imate li komentar?